اجاره کولر گازی ایستاده

اجاره کولر گازی ایستاده

دماسازان با اجاره  کولر گازی ایستاده  ، پرتابل ، پنجره ای در خدمت شما عزیزان می باشد

اجاره انواع کولر گازی ایستاده :

اجاره کولر گازی ایستاده 48000 و  60000 (جهت مراسم)

اجاره کولر گازی ایستاده 70000 (جهت نمایشگاهها)

اجاره کولر گازی ایستاده 96000 و 1200000(فضاهای صنعتی)

اجاره کولر گازی پرتابل  12000و 15000 و 18000 جهت منازل دفاتر اداری و فضاهای تا 25 متر مربع

اجاره کولر گازی پنجره ای 18000 و 21000 و 24000 (جهت کانکس ها و فضاهای با رطوبت و گرمای زیاد)

اجاره کولر آبی 65000 و 7000 (جهت نمایشگاهای اسپیس و چادر)

09122211093 و 09124332506 و 09128476289

اجاره کولر

error: Content is protected !!